Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Eveo Oy
Y-tunnus: 3406913-7
info@eveo.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tomi Hakola
040 535 2020
tomi.hakola@eveo.fi

3. Mihin käytämme tietojasi?
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

asiakas- ja käyttäjäsuhteiden ylläpitämiseen
toimintamme ja palveluidemme kehittämiseen
tilastollisiin tarkoituksiin
mainonnan kohdentamiseen
asiakaspalvelun parantamiseen
väärinkäytön estämiseen

Henkilötietojen käsittely rekistereissämme voi perustua asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin.

4. Mitä tietoja keräämme?
Henkilötietoja kerätään asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään.

Rekistereissä käsitellään rekistereiden eri käyttötarkoitusten ja rekisteröidyn oikean indetifioinnin mukaisia tarpeellisia perustietoja.

5. Tietojen säilytys
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai siihen saakka, kunnes asiakas itse poistuu postituslistalta tai peruuttaa jäsenyytensä.


6. Tietojen luovutus ja siirto
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä yrityksen palvelun toteuttamisen kannalta.

Henkilötietoja voidaan välittää palveluntarjoajille rekisterin välttämättömän ylläpidon ja sen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kuin välttämättömien palveluiden toteuttamiseksi. Mikäli tietoja siirretään palveluntarjoajalle, varmistamme yksityisyydensuojan toteutumisen lain vaatimalla tavalla.

Tietoja voidaan välittää esimerkiksi uutiskirjejärjestelmän toimittajalle.

Mikäli jokin rekistereiden ylläpidon kannalta välttämätön palveluntarjoaja sijaitsee EU-/ETA-alueen ulkopuolella, henkilötietojen siirto toteutetaan aina voimassaolevien lainsäädäntöjen mukaisesti.

7. Rekisterin suojaus
Rekisteritietokannat ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu niin, ettei tietoihin pääse kuin sellaiset henkilöt, joille se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Tietokannat on suojattu käyttäjien henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja/tai salasanoilla. Myös käytetyt työasemat ja tallennusmediat, jotka sisältävät henkilötietoja, ovat salattuja.

Rekistereiden tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan lain vaatimalla tavalla. Varmistamme tietojen salaamisen myös silloin, jos rekisterin tietoja on tarpeen lähettää yrityksen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus muun muassa:

pyytää itseäsi koskevan henkilötiedon korjaamista tai täydentämistä
pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristä
pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kun niiden käsittely perustuu suostumukseen

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (esim. sähköinen uutiskirje), sinulla on milloin tahansa oikeus perua tilauksesi. Mahdollisuuden uutiskirjeen peruuttamiseen löydät jokaisen uutiskirjeen alalaidasta. Voit myös perua uutiskirjetilauksen lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme.

Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@eveo.fi. Pyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti ja annamme tiedot vain asiakkaalle itselleen. Tarvittaessa voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä poistopyynnön toteuttamisesta joiltakin osin laissa säädetyllä perusteella. Jos tietojen säilytys on välttämätöntä esimerkiksi sopimuksen tai lakisääteisen velvollisuuden vuoksi, tiedot voidaan säilyttää niin kauan kuin on tarpeen.

9. Henkilötietojen kielto-oikeus
Rekisteröityneellä on milloin tahansa oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkinointia varten. Kielto voidaan osoittaa erikseen niin sähköpostimarkkinointiin kuin suoramainontaan postitse tai puhelimitse. Mikäli haluat kieltää markkinoinnin joissakin edellä mainituista tai kaikissa, pyydämme ottamaan yhteyttä kirjallisesti asiakaspalveluumme info@tangomarkkinat.fi.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Sivustomme analytiikassa hyödynnämme Google Analyticsia. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitu.

Liikennettä seuraavia evästeitä käytetään seuraamaan sivuja, joilla vierailet. Tämä auttaa meitä analysoimaan eri sivujen käyttöä ja räätälöimään niitä asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopiviksi, sekä kilpailuissa selaimen tunnistukseen. Tätä tietoa käytetään vain tilastolliseen tarkoitukseen ja tieto poistuu järjestelmästämme.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta.